Tien Shan

Tien Shan Legend

«Tien — Shan Legend» («Легенда») — мөңгүдөн башат алган газдалбаган булак суусу. Суу деңиз деңгээлинен 2100 бийиктикте жайгашкан «Ала-Арча» улуттук паркындагы экологиялык жактан таза, коргоого алынган «Ала-Куш» деп аталган тоолуу аймактан алынат.

Ɵзгөчөлүктөрү
• Минералдардын оптималдуу балансы суунун өзгөчө жумшак болушун шарттайт
• Минералдашуусунун төмөнкү курамы сууну күн сайын ичүүгө жарактуу гана кылбастан, идеалдуу да кылат
• Табигый чыпкалоо процессинен өтөт. Мындан улам ал өзүнүн табигый касиеттерин жана сапаттарын толугу менен сактап калат.
Сактоо боюнча сунуштар:
Абанын температурасы +5 до +20 С ашпаган, күндүн тике нурларынан корголгон жерде.Сактоо мөөнөтү 6 ай

АниондорHCO3¯ 50 - 100 мг/дм3/mg/dm3
SO4²¯ 10 - 30 мг/дм3/mg/dm3
Cl¯ 2 - 20 мг/дм3/mg/dm3
КатиондорCa²+ 20 - 40 мг/дм3/mg/dm3
Mg²+ 1 - 10 мг/дм3/mg/dm3
Na+ + K+ 2 - 20 мг/дм3/mg/dm3
Минералдашуу100 - 200 мг/дм3/mg/dm3

Попробуйте также