Күнүмдүк керектелүүчү суунун калькулятору

Суу биздин жашообузда эбегейсиз мааниге ээ. Адам баласы дээрлик 70% чейин суудан турат.

Күнүмдүк ар бир кыймыл-аракетибиз организмдеги сууну жоготуу менен коштолот: физикалык кыймыл учурунда, уктап жатканда, а түгүл демалганда да. Ошондуктан организм кадыресе иштеши үчүн суунун запасын дайыма толуктап туруу зарыл.

Бул калькулятордо таза ичилүүчү сууну керектөөнүн эсеби чыгарылган. Бул чай, кофе, шире жана башка суусундуктардан тышкары ичиле турган суунун көлөмү.

Сууну керектүү өлчөмдө туура ичүү тамаксиңирүүнү жөнгө салып, салмакты нормалдаштырып, теринин өңүн жана абалын жакшыртат. Тамакка чейин 30 мүнөт мурун жана тамактын арасындагы убакыттарда ичүү сунушталат.

Ичүүгөсунушталат:

  • Эркектики
  • Аялдыкы

Сиздин салмагыңыз

кг

20 80 140

Физикалык активдүүлүгүңүз

кг

0 3 6

Сизге сунушталуучу өлчөм:

Күнүгө литрсуу

Бул эсепчот рекомендациялык гана мүнөзгө ээ.

Тагыраак маалымат алууүчүн диетологго кайрылуу зарыл.

Эсепти чыгаруу үчүн ар кайсы өлкөлөрдүн жана Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштары пайдаланылып, кошумча параметрлер эске алынат.