Кыргызстан боюнча филиалдар жана дистрибуция

ОШ шаарындагы филиалыбыз

 Фасовкаланган продукция жана 19 литрлик идиштердеги сууну заказ кылуу үчүн диспенсерлик багыт бөлүмү

Ош ш., Ишматов көч. б/н,

Телефондору: 0 (3222) 4-73-73; 0(555) 44-73-73; 0 (554) 44-53-36

E-mail: legend19.osh@mail.ru

Куюп сатуу бөлүмү (кегдерде)

Ош ш., Ишматов көч. б/н

Телефондору: 0 (3222) 4-73-73; 0 (555) 77-51-03

Аймактардагы ДИСТРИБЬЮТорлор