Байланыш

Контакт-Центр:
+996 312 36 10 00
+996 550 36 10 00
+996 701 36 10 00
+996 774 36 10 00

Сатуу бөлүмү менен байланышуу:
+996 312 36 14 21 (бөтөлкөдөгү продуктулар)
+996 312 36 13 55 (диспенсер бөлүмү)

Кабылдоо жана факс менен байланышуу:
+996 312 36 14 23
+996 312 36 14 25
E-mail: office@shoro.kg

Сапатты текшерүү боюнча башкаруу бөлүмү менен байланышуу:
+996 312 46 51 15
+996 312 36 12 62

Маркетинг жана өнүгүү бөлүмү менен байланышуу:

+996 312 36 14 24
E-mail: marketing@shoro.kg

PR бөлүмү менен байланышуу:
+996 312 36 12 65
E-mail: pr@shoro.kg

Жумуш менен камсыздоо бөлүмү:
+996 312 36 13 67
+996 701 55 00 51
E-mail: vacancy@shoro.kg