Tien Shan

Tien Shan Legend 5л

«Tien Shan Legend» — мөңгүдөн башат алган газдалбаган булак суусу. Суу деңиз деңгээлинен 2100 бийиктикте жайгашкан «Ала-Арча» улуттук паркындагы экологиялык жактан таза, коргоого алынган «Ала-Куш» деп аталган тоолуу аймактан алынат.
Минералдардын оптималдуу балансы суунун өзгөчө жумшак болушун шарттайт Минералдашуусунун төмөнкү курамы сууну күн сайын ичүүгө жарактуу гана кылбастан, идеалдуу да кылат. «TienShan Legend» — аруулук менен жаштыктын сырын каткан мөңгүдөн эрип агып келген суу.
«Tien Shan Legend» суусу табигый чыпкалоо процессинен өтөт. Мындан улам ал өзүндөгү табигый касиеттерин, сапаттарын жана структурасын толугу менен сактап калат.
«Tien Shan Legend» — упаковканын ыңгайлуу түрлөрү: спортчуларга арналган атайын бөтөлкөлөрдөн тартып диспенсердик идиштерге чейин.
«Tien Shan Legend» 0,5 л, 1 л, 1,5 л, 5л,10л и 19л көлөмүндө чыгарылат.

АниондорHCO3¯ 50 - 100 мг/дм3/mg/dm3
SO4²¯ 10 - 30 мг/дм3/mg/dm3
Cl¯ 2 - 20 мг/дм3/mg/dm3
КатиондорCa²+ 20 - 40 мг/дм3/mg/dm3
Mg²+ 1 - 10 мг/дм3/mg/dm3
Na+ + K+ 2 - 20 мг/дм3/mg/dm3
Минералдашуу100 - 200 мг/дм3/mg/dm3

Попробуйте также