Компаниянын жетекчилиги

Эгембердиев Кайрат Таабалдыевич – Башкы Директор
Осмонбаев Нурдин Мукаевич – Ɵндүрүштүн Директору
Эгембердиев Шабдан Жумадилович – Транспорт жана логистика Департаментинин Директору
Ворошилова Надежда Васильевна – Техникалык департаментинин директору
Рахимдинова Чолпон –  Финансы департаментинин директору
Арбаева Айжамал – Адам ресурстары департаментинин директору