Tien Shan

Tien Shan Legend 10л

«Tien Shan Legend» суусу куярдын алдында УФ-стерилдешүүдөн өткөн, тамак-аш маркаларынын полиэтиленинен жасалган он литрлик пакеттерге куюлат. «Tien Shan Legend» суусу куюлган пакеттер бир жолку пайдаланууга ылайыкташып, суунун коопсуздугун камсыздап турат. Бул пакеттер 10 литрге ылайыкташкан атайын контейнерлердеги диспенсерлерге эч кыйынчылыгы жок эле орнотулгандыгы менен ыңгайлуу. Мындан тышкары суу куюлган пакеттерди диспенсери жок эле колдонсо болот, анткени «Tien Shan Legend» товарыменен биргеликте кран жана ага керектүү көрсөтмөлөр кошо берилет.

Сактоо боюнча сунуштар: Абанын температурасы +5 до +20 С ашпаган, күн нурунан корголгон жерде, сактоо мөөнөтү 3 ай.

АниондорHCO3¯ 50 - 100 мг/дм3/mg/dm3
SO4²¯ 10 - 30 мг/дм3/mg/dm3
Cl¯ 2 - 20 мг/дм3/mg/dm3
КатиондорCa²+ 20 - 40 мг/дм3/mg/dm3
Mg²+ 1 - 10 мг/дм3/mg/dm3
Na+ + K+ 2 - 20 мг/дм3/mg/dm3
Минералдашуу100 - 200 мг/дм3/mg/dm3

Попробуйте также