Компаниянын жетекчилиги

Эгембердиев Кайрат Таабалдыевич – Башкы Директор
Осмонбаев Нурдин Мукаевич – Ɵндүрүштүн Директору
Топонов Нурдин Шаршенбекович – Коммерциялык Директор
Эгембердиев Шабдан Жумадилович – Транспорт жана логистика Департаментинин Директору